Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die Creative Steps aan de samenstelling van zijn website heeft gegeven, is het mogelijk dat de informatie die hier op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Creative Steps (ook niet via een eigen netwerk).
Alle in ons weblog gepubliceerde blogs zijn met de hoogst haalbare zorg geschreven, voor publicatie wordt het blog uitvoerig gecontroleerd op onwaarheden. Deze blogs mogen alleen na toestemming van Creative Steps elders worden gepubliceerd of wanneer deze optie op de website aangeboden wordt.

Creative Steps sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Creative Steps is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.